Incorrect username or password

 
25-06-2022 01:15
|
Season 82 · Week 12 · Day 82
|
Online: 2 369

Football

Football » Polski » Rozmowy ManagerZone

Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image

Typer EKSTRAKLASY

REGULAMIN:

I. Postanowienia Ogólne
1. Typujemy w odpowiednim temacie na forum.
1a. Dopuszczalna jest sytuacja, w której użytkownik wysyła swoje typy na skrzynkę prowadzącego typera na Księgę gości: http://www.managerzone.com/?p=guestbook&uid=6121067 .
Możliwe jest to tylko wtedy, gdy użytkownik nie ma dostępu do forum lub obawia się, że jego wyniki mogą zostać skopiowane przez rywali (to drugie, dotyczy tylko ostatnich 2 kolejek).
W Wyjątkowych sytuacjach, jeśli sytuacja wymaga, można wysłać typy na maksymalnie dwie kolejki do przodu.
1 b). W przypadku podania paru typów na daną kolejkę, do punktacji końcowej będzie brany tylko i wyłącznie wstawiony najpóźniej.
2. Można typować przez osobę trzecią, ale te osoby muszą się wpisać w temacie z zaznaczeniem, że są to typy innej osoby i podać jej login.
3. W przypadku awarii strony lub forum, która trwa dłużej niż 24 h Komisja Typera zastrzega sobie możliwość unieważnienia kolejki, wtedy wszyscy typujący bez względu czy zdążyli umieścić już swoje typy czy nie, otrzymują zero punktów.
4. Uporczywe kopiowanie wszystkich lub prawie wszystkich typów przez jednego uczestnika od innego uczestnika/innych uczestników typera będzie karane odjęciem z dorobku punktowego takiej osoby 20 punktów. Pod pojęciem uporczywego kopiowania rozumiane jest kopiowanie typów przez minimum 3 kolejki z rzędu.
5. Wszelkie sporne sytuacje będzie rozstrzygać trzyosobowa Komisja Typera w składzie: aroos, hishezu i jazz na drodze głosowania. W przypadku gdy jeden z jej członków będzie stroną sporu, głosuje pozostała dwójka. W przypadku gdy wynik głosowania nie rozstrzyga sprawy, decydujący głos ma HRA The Zone.
6. Za złamanie regulaminu Komisja Typera może nałożyć jedną z następujących kar: w przypadku pierwszego przewinienia - nieuznanie typów w kolejce, w której nastąpiło złamanie regulaminu, w przypadku kolejnego przewinienia - dyskwalifikacja do końca sezonu ekstraklasy.

II. Punktacja
7. Osoba, która w trakcie całego sezonu uzyska najwyższy wynik 'netto' w pojedynczej kolejce sezonu, otrzyma 1 dodatkowy punkt.
7.1. W sytuacji, kiedy identyczny rezultat uzyska kilka osób w trakcie sezonu, wszystkie otrzymają po 1 punkcie.
7.2. Dodatkowy punkt, jedna osoba uzyskuje na przestrzeni sezonu tylko jednokrotnie. Nawet jeżeli najwyższy wynik wytypuje w dwóch lub więcej rundach.
7.3. Dodatkowy punkt jest dodawany do końcowego rezultatu sezonu, w podsumowaniu.

8. Za poprawne wytypowanie wszystkich rezultatów kolejki (system 1-X-2, tzw. 'sześciotyp') Typujący otrzyma dodatkowy 1 punkt.
8.1. Dodatkowy punkt jest doliczany za każdy 'sześciopak', niezależnie ile razy wystąpi on w trakcie sezonu.
8.2. Dodatkowy punkt jest dodawany do końcowego rezultatu sezonu, w podsumowaniu.

9. Każdemu typerowi przysługuje jeden "Joker" na okres całego sezonu. Jest to funkcja, której użycie w danej kolejce powoduje, iż punkty zdobyte w tej właśnie serii spotkań liczone są podwójnie. By skorzystać z tej opcji, w poście z typami na daną kolejkę należy jedynie zamieścić dopisek "używam Jokera". Również inne, jednoznaczne frazy, sugerujące, że gracz chciał użyć właśnie w tej kolejce "Jokera" będą akceptowane.
10. W procesie przyznawania tytułów Typera Kolejki, a także w klasyfikacji na najlepszy wynik w pojedynczej kolejce (patrz punkt 7), pod uwagę brany jest wynik "netto" uzyskany przed danego typera, tj. rezultat, jaki otrzymałby gracz bez ewentualnego użycia Jokera w tejże kolejce.
11. Typerzy, którzy na koniec zmagań uplasują się w pierwszej "szesnastce" rozgrywek Typera Ekstraklasy, zostaną przydzieleni do DARMOWEJ Ligi Towarzyskiej, sponsorowanej przez CREW, której start przewidziano na początek przyszłego sezonu.
12. Organizatorem Typera Ekstraklasy jest The Zone Polska.
13. Typy uczestników które zostały wysłane w terminie krótszym niż 1 godziny przed rozpoczęciem spotkań, zostaną nie zaliczone.
14. Organizator Typera rekomenduje zachowanie właściwego formatu oddawanych na forum typów, co usprawnia proces zliczania oddanych głosów oraz prezentacji wyników. W uzasadnionych przypadkach, kiedy Typujący notorycznie nie stosuje się do rekomendowanego formatu, Organizator ma prawo nie zaliczyć takich typów. Może to miec miejsce po wcześniejszym, trzykrotnym upomnieniu typujacego poprzez Księgę Gości.


III. Miejsce
O wyższej lokacie decydują kolejno:
1. Ilość zdobytych pkt (im więcej, tym lepiej),
2. Średnia punktów (im większa, tym lepiej),
3. Ilość trafionych dokładnych typów,
4. Ilość trafionych typów,
5. Ilość tytułów Typera Kolejki,
6. Ilość drugich miejsc w pojedynczych kolejkach,
7. Ilość trzecich miejsc w pojedynczych kolejkach,
8. Największa ilość punktów zdobyta w jednej kolejce (w przypadku remisu pomiędzy managerami, rozpatruje się drugą największą ilość punktów w jednej kolejce, następnie trzecią, czwartą, itd, aż do skutku.
* Numer kolejki, w której te największe ilości punktów w jednej kolejce były zdobywane (im większy, tym lepszy)
9. Losowanie.
* Oznacza to mniej więcej tyle, że każda następna kolejka ma większą wartość. Dla przykładu: po dwóch kolejkach, gracz X i gracz Y uzyskali po 10 pkt, ale X w pierwszej kolejce 8, a w drugiej 2, a użytkownik Y w pierwszej 2 pkt, a w drugiej 8. W takiej sytuacji na wyższym miejscu w klasyfikacji będzie typer Y. Analogicznie wygląda sytuacja przy rozegraniu większej liczby kolejek.


Klasyfikacja Sezonu '81
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvTdFoqXd6izS43VTybdpjE0GrcBTWA9fUbORgBSw7s/edit?usp=sharing

Klasyfikacje Generalne Typera Ekstraklasy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSb0dpc4fAlzcDFxv38xpxzDzc8ggDHY2jLJ_f0JVpA/edit?usp=sharing
Views: 1318 Posts: 439
Previous
Page 3 4 5 6 7 8 9
 
Reply
Last Message

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:0
Goral Zywiec - FUCKPUTIN!2:0
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 2-0

Joker

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:3
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:0
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:2
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 1:2
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 3:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:3
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 1:3
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 2:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:4
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 1:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 3:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 4:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 5:2
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 2:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Badge image
[PL.]
President
Działoszyn - A State Of Trance 3:2
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:2
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 1:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 1:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN!3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 4:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN!3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 2:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 2:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 3:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:2
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 2:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 4:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 1:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 2:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 2:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 2:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 3:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:3
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 1:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 3:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 0:2
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 4:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:0

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:3
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 1:2
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 4:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

JOKER

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 3:2
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:3
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 1:3
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 4:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 4:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 3:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:3
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:3
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:1
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 3:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

JOKER

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 2:3
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 2:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:3
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 4:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 1:2
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 2:2
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:2
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 2:0
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 1:0
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Działoszyn - A State Of Trance 1:2
Goral Zywiec - FUCKPUTIN! 3:1
MS Rybnik - TEAM DEATHMATCH WARSZAWA 1:1
Mafia Koniaka - SuRpRiSe 3:1
ZIELONE LUDKI - Gocław Wilga Warszawa 3:1
WZG Sandomierz - Widzew Łódź 3:1

Re: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
=============================================================
== Round 22 - 20-03-2022 11:30 ==
=============================================================
A State Of Trance - WZG Sandomierz
FUCKPUTIN! - no name
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec
SuRpRiSe - MS Rybnik
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI

Re: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Po 21 kolejkach

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:4
FUCKPUTIN! - no name 1:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 3:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 4:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 2:3
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 3:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
Badge image
[PL.]
President
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:2
FUCKPUTIN! - no name 2:4
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 0:0
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:2
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:3
FUCKPUTIN! - no name 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 2:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 2:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:3
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 3:2
FUCKPUTIN! - no name 1:4
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 4:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:3
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 2:5
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 2:2
FUCKPUTIN! - no name 1:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 3:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 2:1
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 2:1
FUCKPUTIN! - no name 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:3
SuRpRiSe - MS Rybnik 4:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 2:0
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 0:3

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:2
FUCKPUTIN! - no name 1:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 0:4
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 0:3

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:3
FUCKPUTIN! - no name 2:1
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 2:0
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:3
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 0:5
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:3

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 2:1
FUCKPUTIN! - no name 3:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 3:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 0:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 0:4
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:1

JOKER

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
red, musiałeś z tym jocerkiem?
jutroja'

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:1
FUCKPUTIN! - no name 1:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 3:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:4
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:1

Re: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 3:1
FUCKPUTIN! - no name 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 2:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:1
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 2:3
FUCKPUTIN! - Działoszyn 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 3:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 2:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:2
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 3:2
FUCKPUTIN! - no name 7:5
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 13:9
SuRpRiSe - MS Rybnik 9:4
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 4:6
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 73:73
Joker 😂

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 2:2
FUCKPUTIN! - no name 2:4
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 2:3
SuRpRiSe - MS Rybnik 3:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:2
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:3

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 3:2
FUCKPUTIN! - no name 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 3:2
SuRpRiSe - MS Rybnik 3:2
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 2:3
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 1:2

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:2
FUCKPUTIN! - no name 1:2
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 7:0
SuRpRiSe - MS Rybnik 2:1
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 1:2
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 1:2
FUCKPUTIN! - no name 1:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 1:0
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 0:2
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 2:1

Odp: Typer Ekstraklasy: sezon 81

Badge image
A State Of Trance - WZG Sandomierz 0:3
FUCKPUTIN! - no name 0:3
TEAM DEATHMATCH WARSZAWA - Goral Zywiec 1:1
SuRpRiSe - MS Rybnik 0:3
Gocław Wilga Warszawa - Mafia Koniaka 0:3
Widzew Łódź - ZIELONE LUDKI 3:0
Previous
Page 3 4 5 6 7 8 9